21:42 | GMT: 19:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AIRWAY

Data
Spółka
Wydarzenie
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AIRWAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AIRWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AIRWAY
NWZA ws. wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez spółkę w/w umowy.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AIRWAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AIRWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AIRWAY
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AIRWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AIRWAY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AIRWAY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AIRWAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2016.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AIRWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AIRWAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AIRWAY
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AIRWAY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AIRWAY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AIRWAY
ZWZA ws.m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
AIRWAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
AIRWAY
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.518.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
AIRWAY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
AIRWAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł.
AIRWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AIRWAY
Dzień pierwszego notowania na NC 43.518.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AIRWAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AIRWAY
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
AIRWAY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AIRWAY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AIRWAY
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
AIRWAY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AIRWAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kooczącym się 31 grudnia 2014 roku.
AIRWAY
Publikacja raportu za 2014 rok.
AIRWAY
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 25 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.
AIRWAY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AIRWAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AIRWAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AIRWAY
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek