01:13 | GMT: 23:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
AWBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AWBUD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.
AWBUD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AWBUD
NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AWBUD
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń odszkodowawczych i in.
AWBUD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
AWBUD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AWBUD
NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AWBUD
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
AWBUD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AWBUD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Murapol S.A.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AWBUD
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AWBUD
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AWBUD
NWZA ws. zmiany uchwały nr 9/2011 NWZ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
AWBUD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2014.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AWBUD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AWBUD
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
AWBUD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AWBUD
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
AWBUD
NWZA ws. m.in. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
AWBUD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty oraz zmiany statutu.
AWBUD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członków RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AWBUD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AWBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AWBUD
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AWBUD
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AWBUD
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
AWBUD
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AWBUD
WZA
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AWBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
AWBUD
Początek notowań spółki INSTAL (INS) pod nazwą AWBUD (AWB), w związku ze zmianą firmy.
AWBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
AWBUD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Petrofox S.A.
AWBUD
NWZA ws. połączenia z Awbud sp. z o.o. w Fugasówce oraz zmian w statucie.
AWBUD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Petrofox S.A.
AWBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
AWBUD
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, akceptacji rozpoczęcia procedury połączenia z Awbud Sp. z o.o. oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
AWBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.


«Powrót do terminarza spółek