07:31 | GMT: 05:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ATREM

Data
Spółka
Wydarzenie
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATREM
NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ATREM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,32 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
ATREM
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA z 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela na 2,32 zł.
ATREM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ATREM
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ATREM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ATREM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ATREM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ATREM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATREM
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ATREM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATREM
WZA
ATREM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ATREM
NWZA ws. połączenia Atrem SA i Dom-Mar sp. z o.o. oraz zmiany celu emisyjnego.
ATREM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ATREM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek