07:37 | GMT: 05:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AML 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 9.800.570 serii A, 1.507.440 serii B oraz 1.507.440 serii C.
APA 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 207.280 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
ATR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
FFO 
NC 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
FRO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,00 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
SNK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
SNX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MAT.US 
NYSE 
 przed sesją
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.