15:07 | GMT: 13:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ASTRO

Data
Spółka
Wydarzenie
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za 2019 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ASTRO
Publikacja raportu za 2018 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ASTRO
NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2018 oraz wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z prezesem zarządu spółki.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ASTRO
Publikacja raportu za 2017 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ASTRO
NWZA ws. zmiany statutu.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ASTRO
NWZA ws. zmian statutu oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ASTRO
Publikacja raportu za 2016 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ASTRO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASTRO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ASTRO
Publikacja raportu za 2014 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ASTRO
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASTRO
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru, dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za 2012 rok.
ASTRO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASTRO
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 oraz powołania członków RN.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ASTRO
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
ASTRO
Publikacja raportu za 2011 rok.
ASTRO
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ASTRO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ASTRO
WZA
ASTRO
Publikacja raportu za 2010 rok.
ASTRO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ASTRO
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz powołania członka rady nadzorczej.
ASTRO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek