02:42 | GMT: 00:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
APANET

Data
Spółka
Wydarzenie
APANET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
APANET
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APANET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APANET
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
APANET
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
APANET
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
APANET
Publikacja raportu za 2018 rok.
APANET
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
APANET
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, zmiany statutu oraz udzielenia absolutoriów członkom organów spółki za 2017 rok.
APANET
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia RN nowej kadencji, zmiany statutu, dochodzenia przez spółkę roszczeń wobec Andrzeja Lisa i Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej spółce i in.
APANET
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APANET
NWZA ws. zmian w RN.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
APANET
Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji serii A oraz 1.120.000 akcji serii B.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
APANET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
APANET
Pierwszy dzień notowań na NC 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APANET
Dzień ostatniego notowania na NC 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APANET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
APANET
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 180.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek