23:07 | GMT: 21:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AATHOLD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
AATHOLD
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
AATHOLD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AATHOLD
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
AATHOLD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AATHOLD
Dzień wykupu akcji spółki przez Lock Syndication SCA po cenie 24,50 zł za akcję.
AATHOLD
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
AATHOLD
NWZA ws. zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A., ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
AATHOLD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
AATHOLD
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AATHOLD
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AATHOLD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
AATHOLD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
AATHOLD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AATHOLD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AATHOLD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AATHOLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AATHOLD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AATHOLD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AATHOLD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
AATHOLD
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AATHOLD
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
AATHOLD
Rozpoczęcie zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
AATHOLD
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek