03:55 | GMT: 01:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
AEDES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
AEDES
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AEDES
Publikacja raportu za 2017 rok.
AEDES
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
AEDES
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
AEDES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AEDES
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
AEDES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
AEDES
Publikacja raportu za 2016 rok.
AEDES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AEDES
NWZA ws. zmian w składzie RN, udzielenia absolutorium członkom RN z pełnionych przez nich obowiązków w 2015 roku oraz zmian w statucie.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
AEDES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
AEDES
Publikacja raportu za 2015 rok.
AEDES
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AEDES
NWZA ws. zmian w składzie RN.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AEDES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
AEDES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AEDES
Publikacja raportu za 2014 rok.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AEDES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AEDES
Publikacja raportu za 2013 rok.
AEDES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AEDES
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
AEDES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
AEDES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
AEDES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
AEDES
Publikacja raportu za 2012 rok.
AEDES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
AEDES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
AEDES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AEDES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AEDES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AEDES
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
AEDES
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
AEDES
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek