01:33 | GMT: 23:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AED 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
B2B 
NC 
 
Początek notowań spółki ZAKUPY (ZAK) pod nazwą B2BPARTNER (B2B), w związku ze zmianą firmy.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 
GPW 
 
ODWOŁANA OFERTA - Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
KDM 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KST 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
SSO 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LLOY.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
MC.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ORA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
UNA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.