02:34 | GMT: 00:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ABAK

Data
Spółka
Wydarzenie
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ABAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ABAK
Publikacja raportu za 2019 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ABAK
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ABAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ABAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ABAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ABAK
Publikacja raportu za 2018 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ABAK
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABAK
Publikacja raportu za 2017 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ABAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ABAK
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ABAK
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ABAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ABAK
Publikacja raportu za 2015 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ABAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia części straty za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2014.
ABAK
Publikacja raportu za 2014 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ABAK
Pierwszy dzień notowań na NC 116.665 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ABAK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ABAK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru.
ABAK
Publikacja raportu za 2012 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ABAK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABAK
Publikacja raportu za 2011 rok.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ABAK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ABAK
WZA
ABAK
Publikacja raportu za 2010 rok.
ABAK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ABAK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ABAK
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
ABAK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ABAK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek