22:57 | GMT: 20:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
ABADONRE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ABADONRE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ABADONRE
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na GPW.
ABADONRE
Dzień wykupu akcji spółki przez Murapol Spółka Akcyjna po cenie 4,44 zł za akcję.
ABADONRE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ABADONRE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ABADONRE
NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ABADONRE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ABADONRE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ABADONRE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ABADONRE
NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
ABADONRE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ABADONRE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
ABADONRE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABADONRE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABADONRE
NWZA ws. zmiany statutu.
ABADONRE
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
ABADONRE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 474.762 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ABADONRE
Początek notowań spółki VARIANT (VRT) pod nazwą ABADONRE (ABA), w związku ze zmianą firmy.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABADONRE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ABADONRE
Dzień wykupu akcji spółki przez PREDICTO Sp. z o.o. oraz ESTATER Sp. z o.o. po cenie 1,67 zł za akcję.
ABADONRE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ABADONRE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku oraz przedłużenia terminu na skup akcji.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABADONRE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmiany uchwał nr 5/04/2013 i 6/04/2013 WZA z dnia 29.04.2013r oraz odwołania członka zarządu.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za 2013 rok.
ABADONRE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ABADONRE
NWZA ws. zmian w zarządzie i w składzie RN, zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu i zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu.
ABADONRE
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ABADONRE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie majątku spółki w formie aportów do spółek zależnych.
ABADONRE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za 2012 rok.
ABADONRE
NWZA ws. zgody na sprzedaż obszaru mocowania, skupu akcji własnych oraz kapitału rezerwowego na skup akcji.
ABADONRE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ABADONRE
NWZA ws. zmiany treści statutu, zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Trzebini, w Krynicznie i w Modlnicy oraz wyrażenia zgody na zmianę warunków w umowach pożyczek z Leszkiem Kołodziejem.
ABADONRE
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ABADONRE
WZA ws. m.in. zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ABADONRE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za 2011 rok.
ABADONRE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ABADONRE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ABADONRE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
ABADONRE
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ABADONRE
WZA
ABADONRE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ABADONRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek