Wynagrodzenie r/r (Polska)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto stanowią sumę wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób, w relacji do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wynagrodzeniach zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i dynamiki miesięcznej oraz rocznej.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 listopada 2020 4,7 % 5,6 %
17 grudnia 2020 4,9 % 4,7 %
21 stycznia 2021 6,6 % 4,9 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021