Spotkanie ostatniej szansy

Komentarze

Wczoraj wydarzeniem dnia miała być publikacja minutes z styczniowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Niemniej jednak w dużej mierze ich treść pokryła się z tym, co inwestorzy wiedzieli już wcześniej. Natomiast dzisiaj w centrum uwagi powinien znaleźć się protokół z ostatniego posiedzenia EBC oraz szczyt w Brukseli, który może zadecydować o przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Minutes Fedu nie zaskoczyły i pokryły się z komunikatem opublikowanym bezpośredni po styczniowym spotkaniu i mniej więcej tym, co mówiła Yanet Yellen podczas przesłuchań w Kongresie. Bank Rezerwy Federalnej  nadal chce podnosić stopy procentowe, ale dostrzega pogorszenie się sytuacji na globalnych rynkach przez co ich ścieżka powinna być bardziej łagodna niż ta zaprezentowana w grudniu. Poza tym zauważone zostało ryzyko płynące z niskich cen ropy i silnego dolara na osiągnięcie celu inflacyjnego, chociaż członkowie Fedeu wciąż liczą, że stanie się to w średnim terminie. Więcej światła na stanowisko banku rzucił prezes Fedu z St. Louis, James Bullard, który powiedział, że grudniowa podwyżka nie była pomyłką, a spadki na giełdach odzwierciedlają zmianę wycen a nie słabą kondycję gospodarek. Z drugiej strony podkreślił, że nierozważnie byłoby zwiększać stopy przy spadających oczekiwaniach inflacyjnych i to one w dalszym ciągu będą kluczowe dla banku przy decyzji o dalszych podwyżkach stóp. Dolar po minutes był stabilny w swoich głównych parach walutowych.

Podczas sesji azjatyckiej na rynku walutowym największe ruchy dotyczyły dolara australijskiego, który jest dziś najsłabszą walutą G10, pomimo mocnych wzrostów na giełdach i utrzymującego się lekkiego apetytu na ryzyko. Za taki stan rzeczy odpowiadają słabsze dane z australijskiej gospodarki. Zmiana zatrudnienia wykazała jego spadek aż o -7,9 tys., wobec oczekiwań wzrostu o 13,0 tys. Jest to wyraźne rozczarowanie, ponieważ rynek pracy był jedną z nielicznych ostoi w przypadku australijskiej gospodarki, a wielokrotnie, w optymistyczny sposób odnosił się do jego kondycji Bank Rezerwy Australii.

W czasie sesji europejskiej inwestorzy będą oczekiwać publikacji minutes z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, na którym co prawda nie zdecydowano się na żadne zmiany, to jednakże późniejsze wypowiedzi przedstawicieli EBC wskazują, że są oni skłonni do ewentualnego luzowania polityki monetarnej w marcu, biorąc pod uwagę bardzo pesymistyczny początek roku. Ponadto oczy wszystkich będą zwrócone na Brukselę, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt na którym brytyjski premier David Cameron będzie próbował przekonać pozostałych przywódców do swojej wizji Unii Europejskiej. Niemniej jednak nawet jeśli Cameron uzyska zgodę na wprowadzenie swoich postulatów, to i tak prawdopodobnie na wyspach odbędzie się referendum dotyczące wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Ostatnie sondaże okazują, że Brytyjczycy są mocno w tej kwestii podzieleni, więc informacje płynące ze szczytu mogą mieć duży wpływ na notowania funta.

Jeśli chodzi o złotego, to wczorajsze słabsze dane dotyczące inflacji PPI oraz sprzedaży detalicznej nie osłabiły go. Obecna poprawa sentymentu na światowych rynkach wspiera zwiększenie apetytów na ryzyko, przez co zyskują waluty krajów wschodzących w tym złoty. O godzinie 9:00  za euro musieliśmy płacić: 4,39 zł, za dolara: 3,95 zł, za funta: 5,64 zł, za franka: 3,98 zł.

Michał Dąbrowski, dział analiz XTB, michal.dabrowski@xtb.pl

Wiadomości
Wskaźnik PMI dla usług USA wzrósł do 56 pkt w X wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 56 pkt w październiku br. wobec 54,6 pkt miesiąc ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...