VRFABRIC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 VRFABRIC Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 VRFABRIC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 VRFABRIC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 VRFABRIC Publikacja raportu za 2023 rok.
31 lipca 2023 VRFABRIC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
29 czerwca 2023 VRFABRIC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 203.000 akcji serii B, 66.000 akcji serii C.