NOGRVDEV

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 NOGRVDEV Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 NOGRVDEV Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 NOGRVDEV Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 NOGRVDEV Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
9 kwietnia 2024 NOGRVDEV Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.099.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.