SPACEFOX

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SPACEFOX Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SPACEFOX Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 maja 2024 SPACEFOX Publikacja raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 SPACEFOX Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 SPACEFOX Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 SPACEFOX Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 SPACEFOX Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.