CWA

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2021 CWA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 CWA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 CWA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
1 marca 2021 CWA Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 CWA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
9 listopada 2020 CWA NWZA ws. zmiany siedziby.
23 września 2020 CWA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
28 sierpnia 2020 CWA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
6 sierpnia 2020 CWA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
3 sierpnia 2020 CWA Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
30 lipca 2020 CWA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
29 lipca 2020 CWA Publikacja raportu za 2019 rok.
13 lipca 2020 CWA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
15 maja 2020 CWA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 marca 2020 CWA NWZA ws. zmiany statutu.
7 lutego 2020 CWA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 CWA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 października 2019 CWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
14 sierpnia 2019 CWA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 CWA ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok 2018.
31 maja 2019 CWA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 CWA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 CWA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 CWA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 CWA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 CWA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 CWA Publikacja raportu za 2017 rok.
27 kwietnia 2018 CWA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 CWA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 CWA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
9 października 2017 CWA Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.