Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  Rumunia - Prawosławne Zielone Świątki - dzień wolny
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) maj 204 mln 155 mln -3 mln
09:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Christopher Waller)
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa maj
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) maj -4,4 % -5,8 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) maj -6,5 % -3,8 % -2,0 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej maj
Sprzedaż detaliczna (m/m) maj -0,1 % -0,9 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) maj 5,4 % 5,7 % 4,3 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) maj 5 % 4,9 % 4,1 %
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo czerwiec 88,6 89,7 89,3
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI czerwiec -18 -26 -33
12:10 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) maj 8 % 7,5 % 7,4 %
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu czerwiec -15,1 -19,4
19:45 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
20:00 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto