Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 12 czerwca 2024

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej kwiecień
Produkcja przemysłowa (m/m) kwiecień -0,9 % -0,1 % 0,2 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) kwiecień -1,4 % -0,2 % 0,3 %
Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień -0,4 % 0,3 % 0,5 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) kwiecień 0,4 % 1,6 % 2,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB kwiecień
PKB (m/m) kwiecień 0 % 0,0 % 0,4 %
PKB (k/k) kwiecień 0,7 % 0,7 % 0,6 %
PKB (r/r) kwiecień 0,6 % 0,6 % 0,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) kwiecień -19,61 mld -14,2 mld -13,97 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto