Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 11 czerwca 2024

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia kwiecień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) kwiecień 5,9 % 5,7 % 5,9 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) kwiecień 6 % 6 % 6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych maj 50,4 tys. 10,2 tys. 8,4 tys.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia kwiecień 4,4 % 4,3 % 4,3 %
09:00 Francja Francja Wystąpienie publiczne szefa Banku Francji (Francois Villeroy de Galhau)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto