Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 15 maja 2024

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,5 % 2,6 %
14:30 USA USA Inflacja konsumencka kwiecień
Inflacja CPI (m/m) kwiecień 0,3 % 0,4 % 0,4 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) kwiecień 0,3 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) kwiecień 3,4 % 3,4 % 3,5 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) kwiecień 3,6 % 3,6 % 3,8 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień 0,0 % 0,4 % 0,6 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) kwiecień 0,2 % 0,2 % 0,9 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) kwiecień -0,1 % 0,7 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State maj -15,6 -10,5 -14,3
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB maj 45 51 51
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) marzec -0,1 % 0,0 % 0,3 %
16:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -2,51 mln brk -1,2 mln brk -1,36 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,24 mln brk 0,3 mln brk 0,92 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,04 mln brk 0,8 mln brk 0,56 mln brk
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
21:20 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA marzec
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) marzec 102,1 mld 42 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) marzec 100,5 mld 89 mld 62,9 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto