Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 28 listopada 2022

00:00 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) październik -0,2 % 0,5 % 0,6 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) październik -0,3 % 0,0 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,7 % 8,8 %
Inflacja PPI (r/r) październik 58,4 % 61,8 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Podaż pieniądza M3 (r/r) październik 5,1 % 6,2 % 6,3 %
10:30 Hiszpania Hiszpania Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Pablo Hernández de Cos)
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI listopad -19 2 18
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) III kw. -11,1 mld -4,1 mld 2,6 mld
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu listopad -14,4 -19,4
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
18:10 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto