Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 17 sierpnia 2022

00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Inflacja PPI (k/k) II kw. 2,4 % 1,9 % 2,6 %
01:50 Japonia Handel zagraniczny lipiec
Bilans handlu zagranicznego (JPY) lipiec -1436,8 mld -1400 mld -1398,5 mld
Eksport (r/r) lipiec 19 % 18,2 % 19,3 %
Import (r/r) lipiec 47,2 % 45,7 % 46,1 %
01:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) czerwiec 0,9 % 1,2 % -5,6 %
03:30 Australia Australia Indeks wynagrodzeń (k/k) II kw. 0,7 % 0,7 % 0,7 %
04:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych sierpień 3,00 % 3,00 % 2,50 %
04:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Protokół z posiedzenia RBNZ II kw.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,6 % 0,4 % 0,8 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) lipiec 0,3 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja RPI (m/m) lipiec 0,9 % 0,6 % 0,9 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 10,1 % 9,8 % 9,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) lipiec 6,2 % 5,9 % 5,8 %
Inflacja RPI (r/r) lipiec 12,3 % 12 % 11,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka lipiec
Inflacja PPI (m/m) lipiec 1,6 % 0,8 % 1,4 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) lipiec 1 % 0,7 %
Inflacja PPI (r/r) lipiec 17,1 % 16,2 % 16,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) lipiec 14,6 % 14,9 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. wst. (r/r) II kw. 5,3 % 3,5 % 6,4 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto wst. II kw.
PKB s.a. wst. (k/k) II kw. 1,1 % 2,1 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) II kw. 6,5 % 6,1 % 8,2 %
PKB s.a. wst. (r/r) II kw. 6,5 % 8 %
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto wst. II kw.
PKB s.a. wst. (k/k) II kw. -2,3 % -0,8 % 2,5 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) II kw. 5,3 % 6,3 % 8,5 %
PKB s.a. wst. (r/r) II kw. 4,5 % 9,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto rew. II kw.
PKB s.a. rew. (k/k) II kw. 0,6 % 0,7 % 0,6 %
PKB s.a. rew. (r/r) II kw. 3,9 % 4 % 5,4 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -2,3 % 0,2 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej lipiec
Sprzedaż detaliczna (m/m) lipiec 0 % 0,1 % 0,8 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) lipiec 0,4 % -0,2 % 0,9 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) lipiec 0,7 % 0,7 %
15:30 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) czerwiec 1,4 % 1,5 % 1,6 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -7,06 mln brk -0,2 mln brk 5,46 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,64 mln brk -1,5 mln brk -4,98 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,77 mln brk 1,1 mln brk 2,17 mln brk
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC lipiec
20:20 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto