Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 5 sierpnia 2022

00:30 Australia Australia Indeks PSI dla usług lipiec 51,7 48,8
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) czerwiec 3,5 % 1 % -0,5 %
03:30 Australia Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
06:36 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych sierpień 5,40 % 5,25 % 4,90 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa czerwiec
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) czerwiec 0,4 % -0,4 % -0,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) czerwiec -0,5 % -1,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) czerwiec -4,1 % 5,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) lipiec -0,1 % 1,2 % 1,4 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) czerwiec -13,07 mld -12,3 mld -12,91 mld
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 1,4 % -0,4 % 0,2 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. czerwiec
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) czerwiec 0,6 % 1,4 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) czerwiec 1,5 % 3 % 9,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) czerwiec 4,8 % 3,4 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) czerwiec -5,9 % -6 % -5,1 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) czerwiec 7 % 4,5 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec -2,1 % -0,4 % -1,1 %
14:00 Rumunia Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych sierpień 5,5 % 5,75 % 4,75 %
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy lipiec
Stopa bezrobocia lipiec 3,5 % 3,6 % 3,6 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lipiec 528 tys. 250 tys. 398 tys.
Płaca godzinowa (m/m) lipiec 0,5 % 0,3 % 0,4 %
Długość tygodnia pracy lipiec 34,6 godz. 34,5 godz. 34,6 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym lipiec 471 tys. 230 tys. 404 tys.
Płaca godzinowa (r/r) lipiec 5,2 % 4,9 % 5,2 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy lipiec
Stopa bezrobocia lipiec 4,9 % 5 % 4,9 %
Zmiana zatrudnienia lipiec -30,6 tys. 19,8 tys. -43,2 tys.
Zmiana zatrudnienia na pełny etat lipiec -13,1 tys. -4 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu lipiec -17,5 tys. -39,1 tys.
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. lipiec 49,6 60,3 62,2
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 598 605
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) czerwiec 40 2 mld 24,1 mld 22,3 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto