Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 29 listopada 2021

00:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) październik 0,9 % 1,2 % -0,5 %
01:30 Australia Australia Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) III kw. -1,9 % 0,1 % 0,3 %
08:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -1,44 mld -2,55 mld
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) listopad 5,6 % 5,6 % 5,4 %
09:00 Węgry Węgry Stopa bezrobocia październik 3,8 % 3,9 %
09:30 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) październik 0,8 mld 6,8 mld
09:30 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
09:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
10:09 Włochy Włochy Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 7,1 % 1,6 %
Inflacja PPI (r/r) październik 20,4 % 13,3 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) październik 0,6 % 0,7 % 0,7 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny październik 67,2 tys. 71,5 tys. 71,85 tys.
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza listopad
Indeks nastrojów biznesu listopad 1,8 1,72 1,75
Indeks nastrojów w gospodarce listopad 117,5 117,5 118,6
Indeks nastrojów konsumentów listopad -6,8 -6,8 -4,8
Indeks nastrojów producentów listopad 14,1 13,9 14,2
Indeks nastrojów w usługach listopad 18,4 16,6 18
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. listopad
Inflacja CPI wst. (m/m) listopad -0,2 % -0,4 % 0,5 %
Inflacja HICP wst. (m/m) listopad 0,3 % -0,3 % 0,5 %
Inflacja CPI wst. (r/r) listopad 5,2 % 5 % 4,5 %
Inflacja HICP wst. (r/r) listopad 6 % 5,5 % 4,6 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka październik
Inflacja IPPI (m/m) październik 1,3 % 1,2 % 1 %
Inflacja IPPI (r/r) październik 16,7 % 14,9 %
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) III kw. 1,37 mld 4,6 mld 3,58 mld
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) październik 7,5 % 0,9 % -2,4 %
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu listopad 11,8 19 14,6
18:15 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
20:00 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
21:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
21:05 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
23:05 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto