Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 22 czerwca 2021

09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia maj 9,8 % 9,4 %
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza czerwiec
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej maj
Sprzedaż detaliczna (m/m) maj 8,4 % -6,7 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) maj 19,1 % 16,0 % 25,7 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) maj 13,9 % 12,9 % 21,1 %
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa maj
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) maj 3,0 % -4,9 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) maj 4,7 % 1,2 % -4,2 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI czerwiec 19 16 17
14:00 Węgry Węgry Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 0,90 % 0,85 % 0,60 %
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,8 mln 5,75 mln 5,85 mln
16:00 USA USA Indeks Fed z Richmond czerwiec 22 18 18
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board kwiecień 0,8 % 0,5 % 1,0 %
16:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
20:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -7,2 mln brk -3,5 mln brk -8,54 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto