Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 14 czerwca 2021

  Australia - Urodziny Królowej - dzień wolny
  Chiny - Święto Smoczych Łodzi - dzień wolny
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. kwiecień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) kwiecień 2,5 % 1,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) kwiecień 15,4 % 3,4 %
08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) kwiecień 0,7 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka maj
Ceny producentów (m/m) maj 0,6 %
Ceny producentów i importu (m/m) maj 0,4 % 0,7 %
Ceny producentów (r/r) maj 0,7 %
Ceny producentów i importu (r/r) maj 1,8 %
08:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) maj 13,1 % 10,5 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. kwiecień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) kwiecień -3,2 % 0,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) kwiecień 58,8 % 16,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) kwiecień 59,2 % 16,2 %
09:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) kwiecień -3,33 mld
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) kwiecień 20,0 mld 11,81 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa kwiecień
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) kwiecień 0,3 % 0,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) kwiecień 37,4 % 10,9 %
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy kwiecień
Saldo rachunku bieżącego (EUR) kwiecień 1200 mln 938 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) kwiecień 589 mln
14:00 Indie Indie Inflacja CPI (r/r) maj 5,3 % 4,3 %
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) kwiecień -1,1 % 3,5 %
15:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto