Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 11 czerwca 2021

16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. czerwiec
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. czerwiec 86,4 83,5 82,9
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. czerwiec 4,0 4,6 4,6
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. czerwiec 2,8 3,0
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 365 359
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto