Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 1 marca 2021

01:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) luty 0,2 %
01:30 Australia Australia Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) IV kw. -0,5 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 50,6 49,8
01:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę luty 2,3
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 51,5
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu luty 57,7
06:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) marzec 19,7 %
08:00 Turcja Turcja PKB (r/r) IV kw. 6,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) styczeń -5,7 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna styczeń
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) styczeń 2,6 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) styczeń 4,7 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu luty 62,4
09:00 Polska Polska Indeks PMI dla przemysłu luty 51,9
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu luty 54,9
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu luty 49,3
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu luty 59,4
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu luty 57,0
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu luty 55,1
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 55,0 51,6
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 60,6 57,1
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 57,7 54,8
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu luty 51,8
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny styczeń 103,4 tys.
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) styczeń 0,7 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 54,9 54,1
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. luty
Inflacja CPI wst. (m/m) luty 0,7 %
Inflacja CPI wst. (r/r) luty 0,4 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. luty
Inflacja CPI wst. (m/m) luty 0,8 %
Inflacja HICP wst. (m/m) luty 1,4 %
Inflacja CPI wst. (r/r) luty 1,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) luty 1,6 %
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) IV kw. -7,53 mld
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu luty 54,4
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 58,5 59,2
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu luty
Indeks ISM dla przemysłu luty 58,7
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) luty 52,6
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) luty 82,1
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) luty 61,1
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) styczeń 1,0 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto