Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 12 lutego 2021

  Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB s.a. wst. (k/k) IV kw. 1,0 % 0,5 % 16,1 %
PKB s.a. wst. (r/r) IV kw. -7,8 % -8,1 % -8,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Miesięczny PKB grudzień
PKB (m/m) grudzień 1,4 % 0,2 %
PKB bez ropy i gazu (m/m) grudzień 1,0 % -0,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB grudzień
PKB (m/m) grudzień 1,2 % 1,0 % -2,3 %
PKB (k/k) grudzień 1,0 % 0,5 % -8,7 %
PKB (r/r) grudzień -6,5 % -8,0 % -7,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej grudzień
Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień 0,2 % 0,5 % 0,3 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) grudzień 0,3 % 0,6 % 1,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) grudzień -3,3 % -3,8 % -3,9 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) grudzień -2,5 % -3,3 % -2,6 %
08:00 Norwegia Norwegia Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB (k/k) IV kw. 0,6 % 4,5 %
PKB bez ropy i gazu (k/k) IV kw. 1,9 % 1,2 % 5,0 %
08:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) grudzień -3,21 mld -4,06 mld
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja CPI (r/r) styczeń 3,0 % 2,4 % 2,1 %
08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) grudzień 0,9 % -0,6 %
08:00 Turcja Turcja Produkcja przemysłowa (r/r) grudzień 9,0 % 8,6 % 11,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) grudzień -14,3 mld -15,0 mld -14,79 mld
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,1 % 0,0 % -0,1 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń -0,5 % -0,6 % -0,8 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 1,3 % 0,9 % -0,2 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 2,2 % 1,7 % 2,3 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,0 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja HICP (m/m) styczeń -0,4 % -0,3 % 0,2 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 0,5 % 0,6 % -0,5 %
Inflacja HICP (r/r) styczeń 0,4 % 0,6 % -0,6 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,9 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 2,7 % 2,7 % 2,7 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. grudzień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) grudzień -2,4 % -2,4 % -1,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) grudzień 5,8 % 5,8 % 3,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) grudzień 1,1 % 1,1 % 1,6 %
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB luty
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB s.a. wst. (k/k) IV kw. -0,7 % -1,0 % 7,9 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) IV kw. -2,8 % -3,0 % -1,5 %
PKB s.a. wst. (r/r) IV kw. -2,8 % -1,8 %
13:00 Indie Indie Inflacja CPI (r/r) styczeń 4,06 % 4,4 % 4,59 %
13:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) grudzień 1,0 % -0,2 % -1,9 %
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) grudzień -1,3 % -1,5 % 0,7 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. luty
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. luty 76,2 80,8 79
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. luty 3,3 3,0
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. luty 2,7 2,7
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 306 299
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto