Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 27 stycznia 2021

01:30 Australia Australia Inflacja konsumencka IV kw.
Inflacja CPI (k/k) IV kw. 0,9 % 0,7 % 1,6 %
Inflacja CPI (r/r) IV kw. 0,9 % 0,7 % 0,7 %
01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu grudzień 4 13
08:00 Niemcy Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK luty -15,6 -7,8 -7,5
08:45 Francja Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych styczeń 92 94 95
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,4 % -0,7 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 0,4 % -0,1 %
09:30 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) grudzień 2,7 mld 2,4 mld
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia grudzień 6,2 % 6,2 % 6,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -4,1 % -1,9 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) grudzień 0,2 % 0,9 % 1,2 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) grudzień 0,7 % 0,5 % 0,8 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -9,9 mln brk 0,6 mln brk 4,35 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,47 mln brk 1,7 mln brk -0,26 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,8 mln brk -0,18 mln brk 0,46 mln brk
20:00 USA USA Decyzja FOMC ws. stóp procentowych styczeń 0-0,25 % 0-0,25 % 0-0,25 %
20:30 USA USA Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC styczeń
22:00 Chile Chile Decyzja ws. stóp procentowych styczeń 0,50 % 0,50 % 0,50 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) grudzień 17 mln 800 mln 290 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto