Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 4 stycznia 2021

  Nowa Zelandia - dzień wolny
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 50,0 49,7 49,0
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 53,0 54,9 54,9
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 56,4 56,6 56,3
06:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) styczeń 11,7 % 2,2 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) grudzień 14,6 % 14,2 % 14,0 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) grudzień 25,15 % 23,1 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu grudzień 64,9 59,8
09:00 Polska Polska Indeks PMI dla przemysłu grudzień 51,7 51,5 50,8
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu grudzień 51,1 51,1
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu grudzień 51,0 52,8 49,8
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu grudzień 58,0 54,3 55,2
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu grudzień 57,0 54,4 53,9
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu grudzień 52,8 53,6 51,5
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 51,1 51,1 49,6
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 58,3 58,6 57,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 55,2 55,5 53,8
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu grudzień 51,9 52,3 52,0
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny listopad 105,0 tys. 82,1 tys. 97,5 tys.
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) listopad 0,8 % 0,4 % 0,6 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 57,5 57,3 55,6
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu grudzień 57,9 55,8
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. grudzień 57,1 56,5 56,7
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) listopad 0,9 % 0,9 % 1,6 %
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
18:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto