Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 23 grudnia 2020

00:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ październik
01:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) listopad 0,1 % 0,1 % 0,0 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu listopad
Ceny importu (m/m) listopad 0,5 % 0,4 % 0,0 %
Ceny importu (r/r) listopad -3,8 % -4,0 % -3,9 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 1,7 % 0,0 %
Inflacja PPI (r/r) listopad -1,8 % -2,1 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 16,4 % 16,7 % -17,9 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. -9,0 % -8,7 % -21,6 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. październik 894 mln 896 mln 1141 mln
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia listopad 6,1 % 6,2 % 6,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 0,8 % 1,1 %
14:30 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów listopad
Wydatki Amerykanów (m/m) listopad -0,4 % -0,2 % 0,3 %
PCE core (m/m) listopad 0,0 % 0,1 % 0,0 %
PCE (m/m) listopad 0,0 % 0,0 %
PCE core (r/r) listopad 1,4 % 1,5 % 1,4 %
PCE (r/r) listopad 1,1 % 1,2 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 803 tys. 885 tys. 892 tys.
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) listopad 0,9 % 0,6 % 1,8 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) listopad 0,4 % 0,5 % 1,9 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) październik 0,4 % 0,3 % 0,8 %
14:30 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) listopad -1,1 % -0,3 % -0,6 %
15:00 USA USA Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m) październik 1,5 % 0,5 % 1,7 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. grudzień
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. grudzień 80,7 81,4 76,9
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. grudzień 2,5 2,3 2,8
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. grudzień 2,5 2,5 2,5
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów listopad 841 tys. 990 tys. 945 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -0,56 mln brk -3,2 mln brk -3,135 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,12 mln brk 1,17 mln brk 1,02 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,32 mln brk -0,65 mln brk 0,17 mln brk
18:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -152 mld -160 mld -122 mld
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 264 263
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto