Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 11 grudnia 2020

? Strefa Euro Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. listopad
Inflacja CPI fin. (m/m) listopad -0,8 % -0,8 % 0,1 %
Inflacja HICP fin. (m/m) listopad -1,0 % -1,0 % 0,0 %
Inflacja CPI fin. (r/r) listopad -0,3 % -0,3 % -0,2 %
Inflacja HICP fin. (r/r) listopad -0,7 % -0,7 % -0,5 %
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja CPI (r/r) listopad 2,1 % 2,2 % 2,2 %
08:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) październik -0,273 mld -0,06 mld -2,36 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. październik
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) październik 2,8 % 2,8 % 2,3 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) październik 0,6 % 0,6 % 2,2 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) październik 2,7 % 2,7 % -1,0 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad 0,2 % 0,2 % 0,5 %
Inflacja HICP (m/m) listopad 0,1 % 0,1 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) listopad -0,8 % -0,8 % -0,8 %
Inflacja HICP (r/r) listopad -0,8 % -0,9 % -0,9 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) październik 1,3 % 1,0 % -5,1 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Oczekiwania inflacyjne konsumentów IV kw. 2,7 % 2,8 %
13:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) październik 3,6 % 0,2 %
14:30 USA USA Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad 0,1 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) listopad 0,8 % 0,8 % 0,5 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 1,4 % 1,5 % 1,1 %
14:30 Kanada Kanada Wykorzystanie mocy produkcyjnych III kw. 76,5 % 77,5 % 70,7 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. grudzień
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. grudzień 81,4 76,5 76,9
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. grudzień 2,3 2,8
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. grudzień 2,5 2,5
18:40 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 258 246
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto