Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 27 listopada 2020

  USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) listopad -0,7 % -0,7 % -0,5 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu październik
Ceny importu (m/m) październik 0,0 % 0,3 %
Ceny importu (r/r) październik -3,9 % -4,1 % -4,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) październik 1,2 % 0,0 % 0,3 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. listopad
Inflacja HICP wst. (m/m) listopad 0,2 % 0,0 % 0,0 %
Inflacja CPI wst. (m/m) listopad 0,2 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja HICP wst. (r/r) listopad 0,2 % 0,0 % 0,1 %
Inflacja CPI wst. (r/r) listopad 0,2 % 0,1 % 0,0 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,1 % 0,3 %
Inflacja PPI (r/r) październik -2,0 % -2,3 %
08:45 Francja Francja PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 18,7 % 18,2 % -13,7 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) październik 3,7 % 2,9 % -4,4 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,2 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) październik 0,7 % 0,5 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Sprzedaż detaliczna (r/r) październik -2,7 % -3,3 %
09:00 Węgry Węgry Stopa bezrobocia październik 4,3 % 4,4 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad 158,8 161,1
09:30 Szwecja Szwecja Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 4,9 % 4,4 % -8,0 %
PKB w.d.a. (r/r) III kw. -2,5 % -3,6 % -7,5 %
09:30 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) październik 0,5 % 0,7 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) październik 3,6 % 2,7 %
09:30 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) październik 4,7 mld 3,5 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza listopad
Indeks nastrojów w gospodarce listopad 87,6 86,5 91,1
Indeks nastrojów w usługach listopad -17,3 -15,5 -12,1
Indeks nastrojów biznesu listopad -0,63 -0,73
Indeks nastrojów producentów listopad -10,1 -10,5 -9,2
Indeks nastrojów konsumentów listopad -17,6 -17,6 -15,5
11:13 Włochy Włochy Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,6 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) październik -2,5 % -3,1 %
13:00 Chile Chile Stopa bezrobocia październik 11,6 % 12,3 %
13:00 Indie Indie PKB (r/r) II kw. -7,5 % -8,8 % -23,9 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto