Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 25 listopada 2020

03:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr)
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 5,2 % 5,4 % 5,3 %
09:03 Słowacja Słowacja Saldo rachunku bieżącego (EUR) wrzesień 429 mln 184 mln
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia październik 6,1 % 6,1 % 6,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 3,9 % -0,3 %
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto rew. III kw.
PKB (annualizowany) rew. III kw. 33,1 % 33,2 % -31,4 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) rew. III kw. 40,6 % 40,7 % -33,2 %
Deflator PKB rew. (k/k) III kw. 3,7 % 3,7 % -2,1 %
PCE core rew. (k/k) III kw. 3,5 % 3,5 % -0,8 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 778 tys. 730 tys. 748 tys.
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) październik 1,3 % 0,9 % 2,1 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) październik 1,3 % 0,5 % 1,5 %
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) październik -80,29 mld -80,2 mld -79,36 mld
16:00 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów październik
Wydatki Amerykanów (m/m) październik 0,5 % 0,4 % 1,2 %
PCE core (m/m) październik 0,0 % 0,0 % 0,2 %
PCE (m/m) październik 0,0 % 0,2 %
PCE core (r/r) październik 1,4 % 1,4 % 1,6 %
PCE (r/r) październik 1,2 % 1,4 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. listopad
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. listopad 76,9 77,0 81,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. listopad 2,8 2,8 2,6
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. listopad 2,5 2,6 2,4
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów październik 999 tys. 970 tys. 1002 tys.
16:00 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) październik -0,7 % 0,0 % 0,7 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -0,75 mln brk -0,3 mln brk 0,77 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,18 mln brk 0,15 mln brk 2,61 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,44 mln brk -0,8 mln brk -5,22 mln brk
18:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -18 mld 31 mld
19:02 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 241 231
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC listopad
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) październik -501 mln -500 mln -1017 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto