Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 23 listopada 2020

09:15 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 49,1 50,1 51,3
09:15 Francja Francja Indeks PMI dla usług wst. listopad 38,0 38,0 46,5
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 57,9 56,5 58,2
09:30 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług wst. listopad 46,2 46,3 49,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 53,6 53,1 54,8
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług wst. listopad 41,3 42,5 46,9
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 55,2 50,5 53,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. listopad 45,8 42,5 51,4
16:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto