Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 13 listopada 2020

08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. wst. (r/r) III kw. -6,0 % -4,0 % -10,3 %
08:00 Turcja Turcja Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień 8,1 % 10,6 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka październik
Ceny producentów (m/m) październik 0,1 % 0,1 %
Ceny producentów i importu (m/m) październik 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Ceny producentów (r/r) październik -1,6 % -1,9 %
Ceny producentów i importu (r/r) październik -2,9 % -3,1 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. październik
Inflacja CPI fin. (m/m) październik 0,0 % -0,1 % -0,5 %
Inflacja HICP fin. (m/m) październik 0,0 % -0,1 % -0,6 %
Inflacja CPI fin. (r/r) październik 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Inflacja HICP fin. (r/r) październik 0,1 % 0,0 % 0,0 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 11,3 % -14,6 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) III kw. -4,6 % -5,6 % -13,6 %
PKB s.a. wst. (r/r) III kw. -4,6 % -13,6 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka październik
Inflacja CPI (m/m) październik 0,5 % 0,5 % 0,2 %
Inflacja HICP (m/m) październik 0,3 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) październik -0,8 % -0,9 % -0,4 %
Inflacja HICP (r/r) październik -0,9 % -1,0 % -0,6 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB wst. (r/r) III kw. -2,4 % -5,0 % -12,1 %
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB listopad
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik 72,0 71,4
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 7,7 % 8,0 % -9,0 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) III kw. -1,6 % -1,7 % -8,4 %
PKB s.a. wst. (r/r) III kw. -2,0 % -8,0 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. październik
Inflacja CPI fin. (m/m) październik 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) październik 3,1 % 3,0 % 3,2 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) wrzesień 32,82 mld 15,6 mld 16,37 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny wrzesień
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) wrzesień 24,8 mld 22,0 mld 13,9 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) wrzesień 24,0 mld 22,3 mld 21,0 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto rew. III kw.
PKB s.a. rew. (k/k) III kw. 12,6 % 12,7 % -11,8 %
PKB s.a. rew. (r/r) III kw. -4,4 % -4,3 % -14,7 %
11:00 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
13:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy wrzesień
Saldo rachunku bieżącego (EUR) wrzesień 1072 mln 1570 mln 1275 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) wrzesień 1238 mln 989 mln
14:30 USA USA Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,3 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) październik 0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) październik 0,5 % 0,4 % 0,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) październik 1,1 % 1,2 % 1,2 %
14:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. listopad
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. listopad 77,0 82,0 81,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. listopad 2,8 2,6
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. listopad 2,6 2,4
16:05 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 8 mld -3 mld -36 mld
17:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 236 226
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto