Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 2 listopada 2020

01:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) październik -0,1 % 0,1 %
01:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) wrzesień 15,4 % 1,3 % -2,3 %
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 48,7 48,0 47,7
01:30 Australia Australia Ogłoszenia o pracę październik 9,4 7,8
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 53,6 53,0 53,0
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla przemysłu październik 58,9 55,4 56,8
06:30 Australia Australia Indeks cen surowców (r/r) listopad -0,3 % -5,8 %
08:30 Szwecja Szwecja Indeks PMI dla przemysłu październik 58,2 55,9
09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka wrzesień
Inflacja PPI (m/m) wrzesień 2,8 % 0,7 %
Inflacja PPI (r/r) wrzesień 5,2 % 3,6 %
09:00 Polska Polska Indeks PMI dla przemysłu październik 50,8 51,1 50,8
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu październik 50,1 48,7
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla przemysłu październik 52,5 51,0 50,8
09:30 Szwajcaria Szwajcaria Indeks PMI dla przemysłu październik 52,3 53,6 53,1
09:30 Czechy Czechy Indeks PMI dla przemysłu październik 51,9 51,6 50,7
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla przemysłu październik 53,8 53,3 53,2
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 51,3 51,0 51,2
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 58,2 58,0 56,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 54,8 54,4 53,7
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu październik 53,4 50,4 50,7
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 53,7 53,3 54,1
15:30 Kanada Kanada Indeks PMI dla przemysłu październik 55,5 56,0
15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu fin. październik 53,4 53,3 53,2
16:00 USA USA Raport ISM dla przemysłu październik
Indeks ISM dla przemysłu październik 59,3 55,8 55,4
Indeks zatrudnienia (ISM dla przemysłu) październik 53,2 49,6
Indeks cen płaconych (ISM dla przemysłu) październik 65,5 60,0 62,8
Indeks nowych zamówień (ISM dla przemysłu) październik 67,9 60,2
16:00 USA USA Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) wrzesień 0,3 % 1,0 % 0,8 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto