Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 25 września 2020

14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) sierpień 0,4 % 1,3 % 3,2 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) sierpień 0,4 % 1,5 % 11,7 %
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA USA Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 183 179
21:10 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto