Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 21 września 2020

10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa sierpień
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) sierpień -12,1 % -9,5 % -10,9 %
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) sierpień -10,3 % -8,5 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej sierpień
Sprzedaż detaliczna (m/m) sierpień -2,6 % 6,4 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) sierpień 0,5 % 2,6 % 3,0 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) sierpień 0,4 % 2,4 % 2,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto