Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 8 maja 2020

14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy kwiecień
Płaca godzinowa (m/m) kwiecień 4,7 % 0,3 % 0,5 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym kwiecień -20500 tys. -22000 tys. -870 tys.
Długość tygodnia pracy kwiecień 34,2 godz. 33,7 godz. 34,1 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym kwiecień -19520 tys. -21050 tys. -842 tys.
Stopa bezrobocia kwiecień 14,7 % 16,0 % 4,4 %
Płaca godzinowa (r/r) kwiecień 7,9 % 3,3 % 3,3 %
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) marzec -0,8 % -1,0 % -0,7 %
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 292 325
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto