Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 20 lutego 2020

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty 97,7 101,3
10:00 Polska Polska Ceny produkcji styczeń
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) styczeń 0,1 % 0,1 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) styczeń 2,9 % 2,9 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) styczeń 0,8 % 0,8 % 1,0 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa styczeń
Produkcja przemysłowa (m/m) styczeń 4,5 % -9,4 %
Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 1,1 % -0,1 % 3,8 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) styczeń 3,5 % 2,1 %
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP luty
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto