Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Japonia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 11 listopada 2019

00:50 Japonia Bilans płatniczy wrzesień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) wrzesień 1612,9 mld 1685 mld 2157,7 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) wrzesień 1485,2 mld 1720,3 mld
00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) wrzesień -2,9 % 0,9 % -2,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto