Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 11 czerwca 2019

03:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu maj 7 0
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka maj
Inflacja bazowa CPI (r/r) maj 2,3 % 2,6 % 2,6 %
Inflacja CPI (r/r) maj 2,5 % 2,9 % 2,9 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) maj 0,4 % 2,6 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka maj
Inflacja CPI (m/m) maj 0,7 % 0,4 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) maj 2,9 % 2,7 % 2,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia kwiecień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) kwiecień 3,4 % 3,2 % 3,3 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) kwiecień 3,1 % 3 % 3,3 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia kwiecień 3,8 % 3,8 % 3,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych maj 23,2 tys. 22,9 tys. 19,1 tys.
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix czerwiec -3,3 2,9 5,3
14:30 USA USA Inflacja producencka maj
Inflacja bazowa PPI (m/m) maj 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Inflacja PPI (m/m) maj 0,1 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) maj 1,8 % 2 % 2,2 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) maj 2,3 % 2,3 % 2,4 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API -
Zmiana zapasów ropy wg API - 4,85 mln brk -0,5 mln brk 3,5 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto