Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 20 maja 2019

10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy marzec
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) marzec 35 mld 16,7 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) marzec 24,7 mld 24,2 mld 27,9 mld
  10:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto