Zubelewicz z RPP: Cięcie stóp możliwe w przypadku wyraźnego spadku zatrudnienia

Aktualności

Nominalne stopy procentowe mogą być obniżone "w każdej chwili", gdyż większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) popiera łagodną politykę monetarną, a sygnałem zachęcającym do obniżek mógłby się stać wyraźny spadek liczby zatrudnionych w Polsce, ocenia członek RPP Kamil Zubelewicz w rozmowie z ISBnews.

"Realne stopy procentowe pozostaną ujemne w dającym się wyobrazić horyzoncie czasowym. Nominalne stopy procentowe mogą być obniżone w każdej chwili, gdyż większość członków Rady popiera łagodną politykę monetarną. Teoretycznie obniżki stóp kosztem oszczędzających są możliwe tak długo, jak długo koszt kredytu jest większy od zera. Nie wierzę w skuteczność tej strategii, gdyż wspiera ona błędne inwestycje i zniechęca do oszczędzania w pieniądzu, ale można określić ją mianem dominującej. Sygnałem zachęcającym do obniżek mógłby się stać wyraźny spadek liczby zatrudnionych w Polsce. Jeżeli program szczepień będzie skutecznie rozwijany, do tego nie dojdzie" - powiedział ISBnews Zubelewicz.

Według niego, inflacja w 2021 roku będzie prawdopodobnie zaniżona z przyczyn metodycznych. Jedynie część takich różnic może być uwidoczniona przez porównanie polskiego indeksu cen konsumenckich CPI z unijnym zharmonizowanym wskaźnikiem HICP.

"Wzrost gospodarczy nie musi przełożyć się na wzrost cen - większy wpływ na nie będzie mieć poziom stóp procentowych. Obawiam się, że właśnie teraz obserwujemy powtórkę procesu cenotwórczego, rozpoczętego w 2016 roku - i wtedy, i teraz zaczyna rosnąć wskaźnik cen producenckich PPI, po którym nastąpił systematyczny wzrost cen konsumenckich, sięgający nawet 4,7% rocznie" - wskazał członek RPP.

Zubelewicz uważa, że prognozowanie tempa wzrostu gospodarczego w sytuacji niepewności dotyczącej sposobów ograniczania zakażeń i ich zasięgu jest bardzo utrudnione.

"Przypuszczam, że ryzyko pojawienia się obostrzeń może się utrzymywać, aż zostaną zaszczepione wszystkie osoby powyżej 55. roku życia. Polska gospodarka mogłaby się rozwijać w tempie powyżej 5% rocznie, ale ze względu na wspomniane niepewności projekcje muszą być niższe" - stwierdził.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 r. - łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Z centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP wynika, że inflacja konsumencka wyniesie 2,6% r/r w 2021 r. i 2,7% w 2022 r. Według projekcji, Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 3,1% w 2021 r. i 5,7% w 2022 r. W latach 2021-2022 dynamika potencjalnego PKB przyśpieszy, chociaż wciąż będzie się kształtować poniżej średniej z lat 2010-2019.

Renata Oljasz

(ISBnews)

Wiadomości
Stopa bezrobocia w USA spadła do 6,2% w lutym 2021

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła 6,2% w lutym 2021 r. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...