S&P: PKB Polski spadnie o 4% w 2020 r., a następnie wzrośnie o 5% w 2021 r.

Aktualności

S&P Global Ratings spodziewa się spadku PKB Polski o 4% w tym roku, a następnie odbicia o 5% w następnym roku. W 2022 roku PKB Polski wzrośnie - według agencji - o 2,7% r/r.

S&P prognozuje, że stopa bezrobocia w Polsce wzrośnie w tym roku do 9% z 5,4% w ub.r., zaś w latach 2021-2022 ukształtuje się na poziomie odpowiednio: 5%, 4,5%.

Średnioroczny wskaźnik inflacji CPI - zdaniem agencji - ukształtuje się na poziomie 3% w 2020 r. (wobec 2,2% w ub.r.), 2,6% w przyszłym roku oraz 2,5% w 2022 roku.

S&P oczekuje, że na koniec 2021 roku główna stopa procentowa (referencyjna) wzrośnie do 0,75% (obecnie wynosi 0,1%), a na koniec 2022 roku wyniesie 1%.

Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%. Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,50% (wobec 1% dotychczas), stopa depozytowa - 0,0% (bez zmian), a stopa redyskonta weksli - 0,11% (wobec odpowiednio 0,55%), stopa dyskontowa weksli - 0,12% (wobec odpowiednio 0,60%) w skali rocznej, podano w komunikacie. 28 maja br. RPP obniżyła poziom stóp procentowych po raz trzeci w tym roku.

(ISBnews)

Wiadomości
Ostrożnie

Długi weekend w USA (dziś święto) uzasadnia piątkową ucieczkę z ryzykownych pozycji i dzisiejszy powolny start tygodnia. Brak silnego impulsu ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...

Emilewicz: Spadek PKB w 2020 r. - poniżej 4%, w 2021 r. - wzrost o ponad 4%

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...

Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 47,6 pkt w IX wg wst. danych

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...