Randstad: Szansę na znalezienie nowej pracy widzi 67% badanych vs. 53% rok temu

Aktualności

Odsetek osób, które oczekują, że w przypadku utraty pracy znajdą pracę tak samo dobrą lub lepszą od obecnej widzi 67% w II kw. br. wobec 62% kwartał temu i 53% rok temu, wynika z 44. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad.

"Obserwujemy dalszy trend wzrostowy w kwestii szans na znalezienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy jakiejkolwiek pracy (wzrost z 82% do 87%) oraz tak samo dobrej lub lepszej (62% w I kwartale do 67% obecnie). Najczęściej optymistami pod względem perspektyw znalezienia pracy są osoby w wieku 18-29 lat, częściej w grupie optymistów pojawiają się mężczyźni niż kobiety (89% vs 84%), a także zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii (85%)" - czytamy w raporcie.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 1/5 pracowników zmieniła pracodawcę. 20% zatrudnionych zmieniło stanowisko u swojego obecnego pracodawcy. Najrzadziej pracę zmieniały osoby w wieku od 50 do 64 lat (9%), pracujący na czas nieokreślony oraz samozatrudnieni (po 11%), a także kasjerzy i sprzedawcy (36%), podał Randstad.

"Rosnący optymizm na rynku pracy nie przełożył się na większą rotację pracowników. Pula kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach nie zwiększa się wraz z rosnącymi planami rekrutacji, co zwiastuje trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Firmy najpewniej będą musiały konkurować zarobkami i warunkami zatrudnienia, co może być trudne dla tych organizacji, które szczególnie mocno dotknęła pandemia i związane z nią obostrzenia" - oceniła Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członkini zarządu Randstad Polska Monika Hryniszyn, cytowana w komunikacie.

Badanie ponadto wykazało, że najczęściej wskazywanych powodów zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenie (wzrost wskaźnika w stosunku do ubiegłego kwartału z 38% do 45%), następnie korzystniejsza forma zatrudnienia - wzrost o 10 pkt proc.

Z raportu wynika, że wydłużył się średni czas poszukiwania pracy - z 2,8 do 3,1 miesiąca.

"Nieznacznie zmniejszył się odsetek osób, które odczuwają duże obawy o utratę pracy (9%). Redukcji najczęściej obawiają się pracujący na umowę zlecenia lub o dzieło (17%), a także zatrudnieni na czas określony (14%), istotnie częściej kobiety niż mężczyźni (11% vs 7%). Najrzadziej obawiają się utraty pracy mieszkańcy regionu zachodniego (36% odpowiedzi 'nie ma takiego ryzyka')" - czytamy dalej.

Sondaż został przeprowadzony metodą CAWI w grupie respondentów 18-64 lat, pracujących minimum 24 h/tydzień w dniach 2-14 czerwca 2019 roku. Próba wyniosła ok. 1 002 osób.

(ISBnews)

Wiadomości
Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w czerwcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,7% w czerwcu 2021 r. wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał unijny ...

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w czerwcu do rekordowego poziomu 59,4 pkt

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do rekordowego poziomu 59,4 pkt w czerwcu 2021 r. z 57,2 ...

Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła o 4,2% m/m w maju 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w maju 2021 r. wzrosła o 4,2% m/m w ujęciu realnym i o 4,5% ...

KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,9 pkt w czerwcu 2021

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 106,9 pkt w czerwcu 2021 r. wobec 106,7 pkt w poprzednim miesiącu, podała ...

PKB w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, ...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 6,1% w maju

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec maja 2021 r. wyniosła 6,1%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec kwietnia br., podał ...