Rainbow Tours miało 42,21 mln zł straty netto, 45,61 mln zł straty EBIT w 2020

Aktualności

Rainbow Tours odnotowało 42,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wystąpienie pandemii koronawirusa SARS CoV 2 miało wpływ na obniżenie wartości przychodów grupy kapitałowej i wpływ na jej wynik finansowy w całym roku obrotowym 2020. Przychody grupy zanotowane w roku 2020 (434 456 tys. zł) stanowiły jedynie 24,88% wartości przychodów ze sprzedaży w rekordowym roku 2019 (1 745 960 tys. zł). Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dużej części roku 2020 oraz sytuacja epidemiczna spowodowały, że grupa zanotowała dla roku 2020 stratę netto w wysokości 42 208 tys. zł (dla roku 2019 był to przy uwzględnieniu wprowadzonych, koniecznych odpisów aktualizujących wynik w kontekście pandemii koronawirusa zysk netto wynoszący 28 595 tys. zł)" - napisał prezes Grzegorz Baszczyński w liście załączonym do raportu rocznego.

Strata operacyjna wyniosła 45,61 mln zł wobec 38,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,46 mln zł w 2020 r. wobec 1745,96 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 podsumowujemy jednak na progu stosunkowo dobrze zapowiadającego się sezonu turystycznego 'Lato 2021' i w okolicznościach, które napawają zarząd spółki dominującej optymizmem co do scenariuszy rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce oraz w krajach docelowych destynacji turystycznych objętych ofertą grupy, a tym samym dają podstawy do twierdzenia o możliwości ziszczenia się co najmniej umiarkowanie pozytywnych przewidywań dotyczących wyjazdów w ramach zorganizowanej turystyki wyjazdowej w najbliższym okresie. Optymizm z wiązany jest z realizowanymi, począwszy od końca 2020 roku i w ostatnim czasie postępującymi i przyspieszającymi programami szczepień przeciwko COVID 19, nie tylko w Polsce, ale również w krajach stanowiących punkt zainteresowania potencjalnych klientów Rainbow. Pozytywne założenia związane są też m.in. ze spodziewanym tzw. 'odłożonym popytem' na usług i turystyczne (realizacja wyjazdów turystycznych niezrealizowanych z uwagi na 'drugą' i 'trzecią' falę pandemii COVID-19, determinowana odłożonymi zasobami finansowymi oraz pozytywnymi nastrojami konsumenckimi po względnym powrocie do normalnego funkcjonowania życia społecznego)" - wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 29,9 mln zł wobec 26,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Sprzedaż detaliczna w USA nie zmeniła się m/m w kwietniu 2021

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA nie zmieniła się m/m w kwietniu br., podał Departament Handlu. Konsensus ...

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2021 to 3,4%

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w marcu-kwietniu 2021 r., ...

Hardt z RPP: Inflacja ok. 4% r/r może utrwalić się przy odbiciu gospodarki

Gdy sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać i w wyniku tego nastąpi otwarcie gospodarki, podwyższony poziom inflacji, postrzegany obecnie jako przejściowy, ...

Zamówienia w przemyśle Niemiec wzrosły o 2,9% m/m w październiku 2020

Zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o 2,9% m/m (w ujęciu wyrównanym sezonowo) w październiku 2020 r., podał urząd ...

Założenia polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 870 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...